Nagroda Prezydenta Wrocławia

Nagroda Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

„SUKIENKA” | reż. Tadeusz Łysiak

– Jest to film niezwykły i najlepszy pod względem spójności obrazu, dialogu, światła, dźwięku i sposobu poprowadzonej narracji filmowej – uzasadnia Wanda Ziembicka-Has z kapituły Nagrody Prezydenta.

Twórca zwycięskiego filmu otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3 tysięcy złotych i grafikę wrocławskiego rysownika Tomasza Tylkowskiego.